FDZ_7765 (2).JPG

PUPIN

Sala na otvorenom

Povodom cele situacije izazvanom COVID-19 virusom, Crystal hotel je restoran "Pupin" pretvorio u salu za sastanke na otvorenom.

Open air konferencijska sala sadrži: 

o Projektno platno 

o Projektor / Smart TV 

o Ozvučenje

o Flip chart-ovi

o Mikrofon

Veličina : 120 m²

FDZ_7767 (1).JPG

Učionica
Raspored

15 OSOBA

Pozorišni 
Raspored

45 OSOBA

EXPLORE MORE